Gratis advies0161 458880

Noodverlichting

Blicon is specialist op het gebied van noodverlichting. Wij kunnen het ontwerp, de aanleg en het onderhoud verzorgen.

Noodverlichting

Het doel van noodverlichting is om te voorzien in voldoende verlichting, mocht de primaire stroomvoorziening in een gebouw uitvallen. Door het starten van de noodverlichting, kunnen personen zich oriënteren op hun omgeving en het gebouw alsnog veilig verlaten. Tevens wordt de vluchtweg indicatie verlicht, zodat men de weg naar de dichtstbijzijnde nooduitgang snel kan vinden. Noodverlichting verkleint de veiligheidsrisico’s en helpt paniek te voorkomen.

NV


Ontwerp en aanleg

Een noodverlichtingsinstallatie kan niet zomaar door iedereen worden ontworpen en worden aangelegd. Verschillende normen en wetten – waaronder het Bouwbesluit – vormen de basis voor ontwerp, aanleg en instandhouding van noodverlichtingsinstallaties.

plattegrond noodverlichting

Onderhoud en nazorg

Even cruciaal als een goed ontwerp van een noodverlichtingsinstallatie is de betrouwbaarheid. Periodiek onderhoud en nazorg is noodzakelijk om de optimale werking van het noodverlichtingssysteem te garanderen. Bij het onderhoud wordt de noodverlichting en de verlichting van de vluchtwegindicatie functioneel gecontroleerd. Tijdens het eerste onderhoud zal tevens het ontwerp worden geverifieerd.

Het noodverlichtingssysteem moet minimaal eenmaal per jaar functioneel worden beoordeeld (visueel en testen). De visuele beoordeling is bedoeld om beschadigingen, vervuiling of verouderingseffecten in beeld te krijgen die het functioneren belemmeren of verminderen. Daarnaast wordt getest op de functionele werking.

De navolgende zaken worden tijdens het onderhoud uitgevoerd:

 • Controle storingen en maandelijkse controles
 • Controle van de componenten
 • Controle van de ruimte-indeling conform tekening
 • Controle van de deugdelijke mechanische bevestiging en aansluiting volgens de elektrische voorschriften
 • Controle op belemmeringen
 • Functioneel testen op de werking
 • Controle van de laadstroom
 • Schoonmaken van de lampen en armaturen daar waar nodig
 • Vervangen van lampen daar waar nodig
 • Vervangen van de EVSA’s/Accu daar waar nodig
 • Registratie van bovenstaande d.m.v. een onderhoudsrapportage

Regelgeving en normering

Doordat de overheid langzaam maar zeker terugtreedt in de rol van handhaver, komt de zorgplicht voor de veiligheid in gebouwen steeds meer bij de eigenaar en de gebruiker te liggen. Wij vertellen u hier graag meer over.

Wij maken een ontwerp op maat en voeren periodiek onderhoud uit conform de geldende regelgeving.

Meer informatie?

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.