Bewakingscamera’s moeten efficienter worden gebruikt volgens Teeven

Bewakingscamera’s moeten efficiënter kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld winkeldieven, inbrekers of overvallers op te pakken. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd.

Een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) moet het gebruik van camerabeelden van particulieren en bedrijven voor opsporingsdoeleinden verruimen. Hoe sneller politie en justitie over de beelden beschikken, hoe groter de kans dat criminelen worden aangehouden. Nu is voor dat tonen nog een langdurige en omslachtige procedure nodig.

Teeven vindt dat burgers en bedrijven onder voorwaarden zelf beelden van strafbare feiten op internet mogen zetten. Maar willekeurige verspreiding van beeldmateriaal kan mensen ten onrechte in verband brengen met strafbare feiten of het opsporingsbelang doorkruisen. Daarom moet eerst aangifte worden gedaan. Daarna kunnen politie en justitie de beelden beoordelen en gebruiken. Pas na toestemming van justitie mogen particulieren en bedrijven hun camerabeelden verspreiden. Zo wil de bewindsman het evenwicht bewaren tussen privacybelangen en de belangen van opsporing en vervolging. De staatssecretaris komt nog met nadere regels voor openbaarmaking en verwijdering van de beelden.

Ook openbaarvervoerbedrijven, decentrale overheden of voor het publiek toegankelijke instellingen als openbare bibliotheken kunnen van de maatregel gebruik maken. Zij hebben vaak naast internet ook andere mogelijkheden om informatie openbaar te maken, zoals elektronische billboards. Daarnaast ziet Teeven mogelijkheden om beelden van particuliere beveiligingsbedrijven beter te benutten. Zoals in winkelcentra, op de grote beeldschermen voor het aanprijzen van producten en diensten. Die zijn geschikt om verdachten van inbraken, diefstallen en overvallen aan het bezoekend publiek te tonen, met het verzoek om aangifte te doen als zij een verdachte herkennen. Ook in deze gevallen is de regie in handen van politie en justitie.

Gepubliceerd: Beveiligingsnieuws