Presentatie Brandveiligheid

maandag, 24 februari, 2014

Op 17 februari 2014 heeft Blicon samen met o.a. de plaatselijke Brandweer en Interpolis een presentatie gegeven over brandveiligheid in het Van der Valk hotel te Gilze.

De presentatie werd gehouden voor de bewoners van het buitengebied van Gemeente Gilze-Rijen en de insteek van de presentatie was ‘het verkorten van de aanrijtijd van de Brandweer in het buitengebied’.

  

Inbreker plaatst propjes tussen de deur en het kozijn

woensdag, 19 februari, 2014

Inbrekers hebben een nieuw middel om te zien of in een huis de bewoners thuis zijn: propjes papier tussen de deur en het kozijn. De politie waarschuwt de komende vakantieperiode voor een inbraakpiek.

Simpele propjes papier of kleine takjes die tussen deur en deurpost geschoven worden. Vanuit het perspectief van de dief gezien is het gebruik van takjes of propjes een eenvoudige en doeltreffende methode om te kijken of mensen thuis zijn, komen de bewoners thuis, dan waait het papiertje vanzelf weg. Het papiertje is eenvoudig af te scheuren van een reclamefoldertje, aldus het AD .

Het is niet altijd even makkelijk om een broodje aap van de werkelijkheid te onderscheiden. Maar deze methode kwamen we in het afgelopen jaar wel vaak tegen, zegt de projectleider woninginbraken van de politie-eenheid Den Haag. Traditioneel draait het boevengilde overuren in deze periode, op zoek naar tijdelijk onbewoonde huizen van wintersporters.

Bron: Beveiligingnieuws 18-02-2014

Binnenbranden in zorggebouwen met ruim 55% naar recordhoogte toegenomen tot 1673!

maandag, 27 januari, 2014

 Jaarlijks doet IbMZ melding van branden in zorggebouwen in Nederland en overige actuele wetenswaardigheden brandveiligheid.
Bij het opmaken van de totalen welke zijn overgenomen uit de registratie van CBS van medio december vorig jaar, zijn er deze keer geen schadecijfers gemeld. Ten opzichte van het jaar 2011 (met 1081 binnenbranden) is er een zeer forse stijging te constateren voor 2012 met 1673 binnenbranden in zorggebouwen, zoals ziekenhuizen en in gebouwen ouderenzorg, psychiatrie en gehandicaptenzorg e.d. Met een stijging van 55% is te constateren, dat in 2012 nog nooit zo veel binnenbranden in de zorggebouwen zijn geweest. Bij deze branden waren in totaal vijf dodelijke slachtoffers te betreuren in verpleeghuizen en woonzorgcentra. De laatste 13 jaar (2001-2012) zijn in totaal 48 dodelijke slachtoffers gevallen bij branden in zorggebouwen.

De genoemde getallen van binnenbranden en doden, maar ook die van de voorliggende jaren zijn zeer zorgelijk te noemen. Vooral omdat er nog steeds geen tastbare en door de zorgbestuurders op te pakken strategie met de noodzakelijke besluitvorming plaatsvindt, om de binnenbranden en gewonden/doden in aantal terug te dringen. Ook is te constateren, dat de toezichthouders in de zorg te kort schieten in hun controletaken ten aanzien van dit dossier. Met onderstaande opmerkingen wordt dit nog meer onderstreept.

Het is in zijn algemeenheid binnen de zorginstellingen nog steeds zo, dat de personeelsbezetting ondanks de mate van niet zelfredzaamheid tijdens de perioden van avond, nacht en weekend onverantwoord laag is. Voorts kan men gezien de zorg(plicht) voor patiënten en bewoners de verpleegafdeling niet verlaten om elders in het gebouw hulp te bieden. Deze gesignaleerde punten van zorg blijven als sinds jaar en dag ongewijzigd.

De opkomsttijden van de brandweer zijn weliswaar vastgelegd, maar niet in alle gevallen wordt er voldaan aan de gestelde tijden om tussen 6 en 8 minuten na een alarmering ter plaatse bij een zorggebouw te zijn. De zorginstellingen sturen hier niet op, omdat zij niet beschikken over deze exacte informatie. Een gerichte communicatie tussen zorginstellingen en Brandweer Nederland over dit aspect vindt nog steeds niet plaats!

De ministers van VWS en BZK hebben de afgelopen jaren met diverse brieven, zowel naar de zorgsector zelf als naar de Tweede Kamer het Kabinetsstandpunt goed onder woorden gebracht. Naast alle initiatieven binnen de zorgsector zelf op operationeel niveau, laten de bestuurders van zorginstellingen het nog afweten betreffende verantwoording afleggen volgens het door het ministerie van VWS voorgehouden voorbeeld uit de Bestuursmethodiek Brandveiligheid. Kernpunt hierbij is, dat een jaarlijkse dechargeverklaring, te verlenen door de Raad van Toezicht, nog steeds ontbreekt op het dossier totale brandveiligheidzorg van een desbetreffende zorginstelling.

Voorts is het zo, dat ook het Kabinet in gebreke blijft door nog steeds niet een Algemeen Maatregel van Bestuur Basishulpverlening (BHV) officieel te verklaren. Al meer dan drie jaar zwerft dit concept AMvB tussen de diverse ministeries en overige brancheorganisaties en blijft het onduidelijk aan welke nieuwe kaders een BHV organisatie moet gaan voldoen.

Tot slot wordt nog opgemerkt, dat ter bevordering van de totale brandveiligheidszorg, primair de zorgbestuurders en toezichthouders aan zet blijven, maar dat ook het Kabinet, de Tweede Kamer, Brancheorganisaties in de Zorg, Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland niet op hun handen kunnen gaan zitten en toekijken. Zij zullen hierbij elk hun positieve en kritische bijdragen moeten blijven leveren. Noot:

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Fred Zaaijer Hoofd IbMZ tel.06-51311549 of ibmz@planet.nl.

Meekijken bij overval succesvol!

donderdag, 16 januari, 2014

De politie die live meekijkt bij overval of inbraak. In Tilburg bedacht, landelijk opgepikt.

Het bij de politie in Tilburg ontwikkelde Live View is bezig aan een stevige opmars. Door heel Nederland hangen inmiddels 70.000 particuliere en overheidscamera’s die op het systeem zijn aangesloten. Daarmee kunnen medewerkers van alarm- en toezichtcentrales beelden van overvallen en inbraken rechtstreeks naar de politiemeldkamer doorsturen. Zo ook de meldkamer van blicon.

Onlangs stond er een uitgebreid krantenartikel in het Brabants Dagblad van 14 januari 2014.
Bekijk hier het krantenbericht.

Blicon wenst u prettige feestdagen en een gelukkig en veilig 2014 toe!

dinsdag, 24 december, 2013

 

Consumenten willen beveiligingsbeelden 24/7 kunnen bekijken

vrijdag, 20 december, 2013

Consumenten zijn vaak onderweg en daarom willen ze de beelden van hun bewakingscamera’s graag zien via hun smartphones en tablets, blijkt uit een enquête uitgevoerd door D-Link.

mydlink Cloud ServiceDe enquête is uitgevoerd onder mydlink Cloud Service gebruikers, een service met inmiddels meer dan één miljoen geregistreerde gebruikers. Voor het overgrote deel (96%) van de respondenten is toegang op afstand een onmisbare functie en 74% bekijkt dagelijks de camerabeelden via de smartphone en/of tablet.

Driekwart van de respondenten gebruikt hun camera voornamelijk voor het monitoren van hun eigendommen. Daarvan geeft 88% aan graag een oogje in het zeil te houden, waarvan 36% daadwerkelijk bang is voor inbraak. Nachtzicht (90%), outdoor/waterdicht (85%), bewegingsdetectie (84%) en video-opnamen (82%) zijn volgens de respondenten ook belangrijke functies.

Uit de enquête blijkt ook dat de installatie en de prijs van de camera doorslaggevend zijn om een bewakingscamera te kopen. 93% van de respondenten geeft aan dat een gratis cloud service belangrijk is. Ook moet het regelmatig bekijken van de bewakingsbeelden geen extra geld kosten.

Vraag ons naar de mogelijkheden voor camerabeveiliging en het bekijken van de beelden op afstand. Uw camerabeelden zijn 24/7 gratis beschikbaar, bijvoorbeeld via uw Smartphone of Tablet! 

Beveiligingnieuws: donderdag 19-12-2013

1,5 miljoen voor extra maatregelen tegen inbraken

donderdag, 21 november, 2013

Tijdens deze donkere dagen periode worden er extra maatregelen genomen om inbraken tegen te gaan.

De meeste inbraken worden in deze periode van het jaar (vanaf november t/m februari) gepleegd. Alles bij elkaar wordt 1,5 miljoen euro uitgetrokken voor dit donkere dagen offensief.
Inbraak

Het zijn maatregelen die gemeenten zelf bedenken. Het gaat om acht gemeenten met het hoogste aantal woninginbraken. Het gaat om Almere, Eindhoven, Amsterdam, Den Haag, Tilburg, Rotterdam, Breda en Utrecht. 

Dit jaar is een nieuwe ambitie geformuleerd, te weten een daling van 30% van het aantal woninginbraken in 2017. De aanpak moet in 2014 leiden tot een daling tot 83.000. In 2012 werd er nog 91.000 keer ingebroken in woningen.

20-11-2013  Beveiligingnieuws 

Inbreker aangehouden door actie meldkamer

vrijdag, 1 november, 2013

01-11-2013

Door het snelle handelen van onze meldkamer en surveillanten heeft de politie gisteren een aanhouding kunnen verrichten tijdens een daadwerkelijke inbraak bij een van onze klanten.

In samenwerking met de politie doet onze meldkamer er alles aan om de heterdaadkracht te bevorderen.

Nieuw initiatief van de politie
De politie heeft een nieuw middel ingezet om het aantal woninginbraken terug te dringen. Vanaf heden is online exact te zien hoeveel woninginbraken er de afgelopen drie maanden in uw buurt zijn geweest.

Op de nieuwe website Mijn-Buurtpagina van de politie is binnen 24 uur precies te zien waar en wanneer er in een wijk is ingebroken.

Jaarlijks wordt ruim 91.000 keer ingebroken in woningen. De politie denkt dat het aantal woninginbraken zal afnemen door de site Misdaad in Kaart. Alleen de inbraken waarvan aangifte is gedaan worden geregistreerd.

www.politie.nl/mijn-buurt

Brandveiligheidstest Wat doe jij bij brand?

dinsdag, 29 oktober, 2013

Wat doe jij bij brand? Is een initiatief van de brandweer en de Nederlandse brandwonden stichting.

De test is niet alleen leerzaam, maar zeker ook voor iedereen aan te raden om eens te doen. Op de website staan tevens ervaringen van mensen die een brand van dichtbij hebben meegemaakt, tips om een brand te voorkomen en informatie over rookmelders en een vluchtplan.

Wilt u de test ook eens doen, ga dan direct naar:  www.watdoejijbijbrand.nl

Gepubliceerd: 25-10-2013

Verbond van Verzekeraars komt met checklist brand voor ondernemers

dinsdag, 29 oktober, 2013

Naar verwachting komt minstens 50 procent van de bedrijven een grote brand niet te boven.

Een goede brandverzekering is dus een must, maar nog beter is het om een brand te voorkomen. Zeker als er sprake is van brandstichting.

Brandstichting levert in vergelijking met een ‘gewone’ brand vaak meer schade op, vaak doordat de brand op kwetsbare punten wordt aangestoken op momenten dat niemand aanwezig is in het bedrijf.

Hoe herkent u als ondernemer die kwetsbare punten? En hoe kunt u zich het beste wapenen tegen brandstichting? Vul de vragen in deze checklist in, die het Verbond van Verzekeraars heeft opgesteld in samenwerking met MKB-Nederland.

Bron: Kiwa NCP

Gepubliceerd: 25-10-2013